OVER ONS

Momenteel telt Pistache 30 leden: 12 alten, 12 sopranen, 3 tenoren en 3 bassen. We blijven bewust een klein koor dat voelt als één geheel, waar iedere stem ertoe doet. We repeteren wekelijks op de maandagavond. Wie graag wat drinkt na de repetitie schuift aan rond de stamtafel. Op dit moment kunnen wij helaas niet repeteren maar we houden ons koor actief door allerlei online activiteiten.

De eerste repetitie van koor Pistache vond plaats op 6 januari 2010. In april 2017 werd Pistache ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als vereniging zijn wij ook lid geworden van de Federatie Tilburgse Zangverenigingen. Ons bestuur telt 5 leden. Daarnaast zijn de meeste koorleden zeer betrokken en leveren ze, naast het zingen, ook een actieve bijdrage aan alles er omheen: organisatie van optredens, choreografie, kleding, decor, muziekbibliotheek, externe contacten, website, facebook-pagina en meer.

Sinds oktober 2013 is Erik van Vugt onze dirigent en daar zijn we heel blij mee! Erik van Vugt (1983) volgde de opleiding Docent muziek, lichte zang (musical, pop, jazz) aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Sinds 2006 geeft hij leiding aan meerdere professionele en amateur-ensembles. Hij leidt onze repetities met kundigheid, enthousiasme en gevoel voor humor en zorgt voortdurend voor kwalitatieve vooruitgang van het koor. Graag gebruiken we ook zijn arrangementen, die vinden we vaak verrassend en erg goed in balans.

Vanaf 2012 is Neil Pelkmans onze vaste pianist en zijn spel is een geweldige drager van onze zang. Neil Pelkmans (1991) is afgestudeerd als Docent Muziek aan het conservatorium in Tilburg. Hij is werkzaam als pianist, pianodocent, muziekdocent, dirigent en arrangeur.

Jaarlijks geven wij zo'n 10 optredens. We doen mee aan korenfestivals (tot op heden in Tilburg, Middelburg en Rotterdam), treden op bij zorginstellingen en zijn rond kerst te vinden in winkel- en tuincentra. Natuurlijk organiseren we zelf ook optredens, vaak met een ander koor in een zaal of kerk.

In 2020 zouden wij ons 10-jarig jubileum vieren. Vanwege de Coronapandemie is dit uitgesteld en pakken we in 2022 groots uit met 2 optredens in het Cenakel.  Zie hiervoor onze agenda.