OVER ONS

Momenteel telt Pistache 30 leden: 12 alten, 12 sopranen, 3 tenoren en 3 bassen. We blijven bewust een klein koor dat voelt als één geheel, waar iedere stem ertoe doet. We repeteren wekelijks op de maandagavond. Wie graag wat drinkt na de repetitie schuift aan rond de stamtafel en af en toe organiseren we een Pistache-weekend, waar een aantal leden veel energie en tijd in steken.

De eerste repetitie van koor Pistache vond plaats op 6 januari 2010. In april 2017 werd Pistache ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als vereniging zijn wij ook lid geworden van de Federatie Tilburgse Zangverenigingen. Ons bestuur telt 5 leden. Daarnaast zijn de meeste koorleden zeer betrokken en leveren ze, naast het zingen, ook een actieve bijdrage aan alles er omheen: organisatie van optredens, choreografie, kleding, decor, financiën, presentielijsten, muziekbibliotheek, externe contacten, website, facebook-pagina en meer. Daarbij is de hulp van familieleden erg waardevol!

Sinds oktober 2013 is Erik van Vugt onze dirigent en daar zijn we heel blij mee! Erik van Vugt (1983) volgde de opleiding Docent muziek, lichte zang (musical, pop, jazz) aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Sinds 2006 geeft hij leiding aan meerdere professionele en amateur-ensembles. Hij leidt onze repetities met kundigheid, enthousiasme en gevoel voor humor en zorgt voortdurend voor kwalitatieve vooruitgang van het koor. Graag gebruiken we ook zijn arrangementen, die vinden we vaak verrassend en erg goed in balans. Onze vaste pianist is Neil Pelkmans en zijn begeleiding vinden we zeer waardevol. Neil Pelkmans (1991) is afgestudeerd als Docent Muziek aan het conservatorium in Tilburg. Hij is werkzaam als pianist, pianodocent, muziekdocent, dirigent en arrangeur. Na meerdere jaren samen zijn onze zang en zijn pianospel mooi op elkaar afgestemd! 

In 2018 gaven wij 12 optredens. Opnieuw een record! Dit jaar staan ook meerdere optredens op het programma ( zie agenda). Terugkerende items zijn Kerst- en Drie Koningen-zingen. Dit jaar doen we voor het eerst mee aan het korenfestival "Rotjekoor". In voorafgaande jaren traden we op bij het evenement "Tilburg in koor". Bij elk optreden zorgt onze muziekcommissie in overleg met de dirigent voor een weloverwogen keuze van de uit te voeren nummers.