OVER ONS

Momenteel telt Pistache 32 leden: 12 alten, 13 sopranen, 4 tenoren en 3 bassen. Er is ruimte voor een nieuwe bas . We blijven bewust een klein koor dat voelt als één geheel, waar iedere stem ertoe doet. We repeteren wekelijks op de maandagavond. Wie graag wat drinkt na de repetitie, blijft voor "de derde helft". 

De eerste repetitie van koor Pistache vond plaats op 6 januari 2010. In april 2017 werd Pistache ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als vereniging zijn wij ook lid geworden van de Federatie Tilburgse Zangverenigingen. Ons bestuur telt 5 leden. Daarnaast zijn de meeste koorleden zeer betrokken en leveren ze, naast het zingen, ook een actieve bijdrage aan alles er omheen: organisatie van optredens, choreografie, kleding, decor, muziekbibliotheek, externe contacten, website, facebook-pagina en meer.

Sinds oktober 2013 is Erik van Vugt onze dirigent en daar zijn we heel blij mee! Erik van Vugt (1983) volgde de opleiding Docent muziek, lichte zang (musical, pop, jazz) aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Sinds 2006 geeft hij leiding aan meerdere professionele en amateur-ensembles. Hij leidt onze repetities met kundigheid, enthousiasme en gevoel voor humor en zorgt voortdurend voor kwalitatieve vooruitgang van het koor. Graag gebruiken we ook zijn arrangementen, die vinden we vaak verrassend en erg goed in balans.

Lange tijd, van 2012 tot in 2021, was Neil Pelkmans onze vaste pianist. Op 18 oktober hebben we hem uitgezwaaid. Inmiddels heeft Dennis van den Tillaart zijn plek achter de piano overgenomen en begeleidt hij ons met verve. In 2005 begon Dennis met het begeleiden van een kinderkoor op de piano. Sindsdien is hij altijd actief gebleven in de korenwereld. Na zijn studie aan het conservatorium (Docent Muziek), ging hij zelf zijn eigen koren dirigeren en daarnaast zingt hij zelf met veel plezier in de vocalgroup Blendin'5.

Jaarlijks geven wij zo'n 10 optredens. We doen mee aan korenfestivals (tot op heden in Tilburg, Middelburg en Rotterdam), treden op bij zorginstellingen en zijn rond kerst te vinden in winkel- en tuincentra. Natuurlijk organiseren we zelf ook optredens, vaak met een ander koor in een zaal of kerk.